Nada Đurašević Vodopija

Trener Nada Vodopija, iz Beograda, osoba bogatog životnog iskustva sa svojim programom podrške kojim prvenstveno ispunjava svoju svrhu podrske “snagom blagosti” a sve u okviru programa Moć promene – Power of change.

Obuke programa za unapredjenje komunikacije i lični rast i razvoj je završila u inostranstvu i u zemlji, u periodu od 2005, do danas. U tom periodu obučena je postala voditelj programa Steven Covey, Louise Hey (ŽIVOT ME VOLI HYL Program), i stekla znanja obukama u Beču, Frankfurtu, Bratislavi, Americi iz oblasti napredne komunikacije, prezentacije, organizacije, rukovodjenja vremenom, unapredjenja odnosa u timovima i sa klijentima. I sama je u okviru svog radnog mesta u organizaciji u kojoj radi kreirala programe namenske obuke zaposlenih i tako podučavala pojedince u inostranstvu koji rade u toj organizaciji (Moldova, Georgia, Crna Gora, Republika Češka). Trener takodje ima završenu edukaciju slikanja kod prof. Jelovac Dragana, i sada koristi tu svoju strast za kreiranje radionica za budjenje ličnog kreativnog potencijala za prevazilaženje izazova, otkrivanje stvarnih potencijala, motivaciju i inspiraciju.  Iz oblasti samorazvoja i podrške vodi ŽIVOT ME VOLI HYL Program, a kreator je i kratkih programa radionica u okviru “Moć promene – Power of change” kao što su: “Čuvari sreće”, “Plodovi života“, i najnovije, inspirisana svojim iskustvima i učiteljima, otpočinje serijal programa kratkih radionica: “Male tajne velikih majstora uspešanog života”.

Kontakt e-mail: nadavodop@yahoo.com

Facebook kontakt: Nada Vodopija i Moć promene

 

 


Mateja Opačić 

mr Mateja Opačić je devet godina predavao na Metropoliten Univerzitetu a studenti kojima je bio mentor su osvojili veći broj nagrada na nacionalnim i internacionalnim takmičenjima. Kroz Školu Intelektualnih veština je obučio preko 2000 polaznika. U okviru Univerziteta je držao kurseve za obuku predavača. Imao je predavanja u okviru Tetrakis organizacije kao i predavanja za “Školu života” neka od tih predavanja su dostupna široj javnosti na YouTube-u. Predaje na Mašinskom fakultetu u Beogradu više od 10 godina sa prekidima. Radi kao mentor talentovanoj deci u Centru za talentovanu decu Beograd II od 2005. Učenici koje je pripremao za takmičenja osvajali su nagrade kako na nacionalnim tako i na internacionalnim takmičenjima. Predavao je na većem broju stručnih konferencija i seminara i kreirao i održavao interne treninge za potrebe kompanije u kojoj radi “Seavus”. Radio je na većem broju projekata obuka ljudi poput programa stručnog usavršavanja Zavoda za zapošljavanje, AQUIT projekat obuke Srpskih stručnjaka za potrebe Nemačke privrede, Digiš platforma za online učenje, itd…

Mateja Opačić je autor i predavač sledećih treninga: “Organizuj se” i “Prezentacione veštine” 

Kontakt e-mail: organizacija@mateja.org

Sajt: www.organizacija.mateja.org